Nasze projekty

Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych realizuje działanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa II – Infrastruktura Ekonomiczna
Działanie: 2.3.: „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy”Tytuł projektu: „Utworzenie Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych”

Projekt ma na celu utworzenie Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych, który ma wspierać przedsiębiorców z sektora MŚP w początkowej fazie działalności. Umożliwi to wzmocnienie roli instytucji otoczenia biznesu świadczącej na terenie województwa lubelskiego profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw. Projekt zakłada również wykorzystanie najnowocześniejszych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferowanych usług poprzez zakup nowych, innowacyjnych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania. Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z Województwa Lubelskiego, dzięki poprawie dostępności i jakości funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, jaką jest NETRIX GROUP Sp. z o. o.