Relacja: XII Seminarium Naukowe Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych

W dniu 18.04.2017 odbyło się XII Seminarium Naukowe „Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych”.

Organizatorzy

 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A.
 • Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych
 • Wydział Transportu i Informatyki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
 • Zaoczne Studium Doktoranckie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie

Patronat

Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej

Stowarzyszenie Informatycznych i Innowacyjnych Technologii

Miejsce

Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych, Lublin, ul. Związkowa 26

Agenda

Godziny Prelegent Referat
930-940 Tomasz Rymarczyk Otwarcie seminarium naukowego
940-1010 Jan Sikora Uwagi do obrazowania w elektrycznej tomografii dyfuzyjnej
1010-1035 Edward Kozłowski Wykorzystanie analizy głównych składowych do identyfikacji zależności w modelach liniowych
1035-1100 Katarzyna Szulc Wyprowadzenie pochodnej topologicznej do problemu EIT
1115-1150 Karol Duda, Piotr Bożek, Andrzej Stanikowski Konstrukcja modułu pomiarowego systemu ERT
1150-1230 Jakub Szumowski, Tomasz Cieplak, Piotr Bożek, Andrzej Stanikowski Tomograf hybrydowy – postęp prac konstrukcyjnych
1300-1330 Michał Woś, Konrad Kania e-Medicus – analiza i segmentacja obrazów medycznych
1330-1400 Przemysław Adamkiewicz, Tomasz Rymarczyk Nowe metody innowacyjnego obrazowania i monitorowania obszarowego
1400-1430 Tomasz Cieplak Narzędzia do budowy systemów rozproszonych
1430-1500 Grzegorz Kłosowski, Tomasz Rymarczyk Zastosowanie splotowych sieci neuronowych w regresyjnym przetwarzaniu obrazów
 1. Jan Sikora: Uwagi do obrazowania w elektrycznej tomografii dyfuzyjnej

W prezentacji przedstawiono metody obrazowania w tomografii elektrycznej za pomocą metody elementów skończonych, problemów z dyskretyzacją. Szczególna uwaga została zwrócona na parametryzację obrazu w kontekście zastosowania sztucznych sieci neuronowych do tworzenia obrazu z wykorzystaniem funkcji dzwonowych.

 1. Edward Kozłowski: Wykorzystanie analizy głównych składowych do identyfikacji zależności w modelach liniowych

W referacie przedstawiono tematykę regresji liniowej, analizę głównych składowych (PCA), regresję głównych składowych (PCR) oraz wykorzystanie PCR do identyfikacji współrzędnych i promienia obiektu.

 1. Katarzyna Szulc: Wyprowadzenie pochodnej topologicznej do problemu EIT

Wyprowadzenie pochodnej topologicznej do rozwiązania zagadnienia odwrotnego w tomografii impedancyjnej było głównym elementem prezentacji.

 1. Karol Duda, Piotr Bożek, Andrzej Stanikowski: Konstrukcja modułu pomiarowego systemu ERT

Wystąpienie zawierało przypomnienie istoty pomiarów elektrooporowych w geofizyce, schematu ideowego systemu takich pomiarów oraz szczegółowy opis konstrukcji modułu pomiarowego – jednego z elementów naszego systemu pomiarowego. Przedstawione zostały kolejne etapy przetwarzania mierzonych sygnałów wraz ze sposobem ich implementacji w urządzeniu. Pokazano sposób zmiany zakresów poprzez przełączanie par rezystorów przekaźnikami wraz z dołączonym transformatorem separującym galwanicznie sygnał mierzony od urządzenia. W prezentacji przedstawiona została zasada działania wzmacniacza pomiarowego wraz z celowością zastosowanie go w module pomiarowym. Następnie przedstawiono schematy dołączenia wzmacniaczy pomiarowych w taki sposób aby na ich wyjściu otrzymać sygnał dyferencyjny. Krótko omówiony został przetwornik analogowo-cyfrowy jako urządzenie oraz przedstawiony sposób dyskretyzowania wartości napięcia w wykorzystanym przez nas urządzeniu. Te informacje uzupełnione były schematem i metodą wtrącenia przetwornika ADC do modułu pomiarowego. Na zakończenie przedstawiono sposób sterowania modułem pomiarowym oraz możliwości włączenia go do całego systemu pomiarów tomograficznych.

 1. Jakub Szumowski, Tomasz Cieplak, Piotr Bożek, Andrzej Stanikowski: Tomograf hybrydowy – postęp prac konstrukcyjnych

W trakcie prezentacji przedstawiono budowę urządzenia z omówieniem poszczególnych komponentów składowych. Zwrócono uwagę na duże znaczenie multipleksera oraz wpływ jakości oprogramowania układowego na efekty pomiarów. Prelegent nakreślił plan rozwoju urządzenia i wskazał różnice między obecnym a docelowym urządzeniem. W dalszej części wystąpienia poruszono temat protokołu komunikacyjnego MQTT oraz jego implementacji w prototypie tomografu hybrydowego. Zaprezentowano informacje podstawowe i niuanse istotne przy wdrażaniu go w systemie tomograficznym przetwarzającym zmierzone wartości na obraz. W ostatniej części wystąpienia uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się prototypowi systemu obsługi danych pozyskanych z urządzenia a także poznać jego budowę i najważniejsze cechy. Omówiono technologie internetowe, szczególnie Big Data wykorzystane w projekcie. Prototyp tomografu hybrydowego uruchomiono przy audytorium i zaprezentowano jego pracę.

 1. Michał Woś, Konrad Kania: e-Medicus – analiza i segmentacja obrazów medycznych

W czasie wystąpienia został przedstawiony aktualny stan prac w zakresie budowy systemu eMedicus. Oprogramowanie medyczne eMedicus posiada wiele modułów do obsługi jednostek medycznych. Można wymienić w nim takie główne moduły jak:

– Rejestracja wizyt pacjentów

– Intuicyjny moduł do obsługi pracowni stomatologicznej

– Kontrolowanie stanów magazynowych szpitala, kliniki oraz szpitala

– Przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej

– Wysoko zaawansowana przeglądarka DICOM, w której są wbudowane algorytmy do analizy obrazów medycznych

 1. Przemysław Adamkiewicz, Tomasz Rymarczyk: Nowe metody innowacyjnego obrazowania i monitorowania obszarowego

Choroby układu oddechowego i układu krwionośnego w dzisiejszych czasach są szeroko rozpowszechnione. Na rozwój chorób tego typu (zarówno ostrych jak i przewlekłych) wpływa wiele czynników (min. zanieczyszczenie środowiska, stres). Wczesna diagnostyka jak również możliwość ciągłego monitorowania poza ambulatoryjnego niestety nie jest możliwa. W prezentacji przedstawiono koncepcję nowych metod to nieinwazyjnego obrazowania i monitorowania obszarowego płuc i serca.

 1. Tomasz Cieplak: Narzędzia do budowy systemów rozproszonych

Autor przedstawił projekt rozproszonego systemu analitycznego, który ma następujące założenia:

 • wykorzystane oprogramowanie będzie pracowało lokalnie na serwerach klienta lub w modelu chmury obliczeniowej,
 • jak największa ilość komponentów systemy będzie typu Open Source,
 • system dzięki modułowej budowie będzie łatwy do rozbudowy i uniwersalny.

 1. Grzegorz Kłosowski, Tomasz Rymarczyk: Zastosowanie splotowych sieci neuronowych w regresyjnym przetwarzaniu obrazów

Deep learning (znane także jako deep structured learning, hierarchical learning lub deep machine learning) zaliczane jest do algorytmów uczenia maszynowego. W uczeniu maszynowym splotowa sieć neuronowa (CNN lub ConvNet) jest rodzajem sztucznej sieci neuronowej, w której wzorzec łączności między jej neuronami jest zainspirowany organizacją zwierzęcej kory mózgowej. Przewaga głębokiego uczenia polega na tym, że program samodzielnie buduje zestaw cech do rozpoznania. Nie tylko robi to szybciej, ale zazwyczaj bardziej dokładnie.